Download documenten

Tarieven

Tarieventabel 2017 DNN

Consumptie tarieven DNN 2017

Verordeningen

In de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria Amsterdam 2016” staan de huis-, tuin- en keukenregels die van toepassing zijn op de gemeentelijk begraafplaatsen en crematoria

In de “Heffingsverordening Lijkbezorgingsrechten 2016 gemeente Amsterdam” staan de regels voor de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria.

Het Aanvraagformulier vergunning gedenktekens kunt u downloaden en invullen, en ondertekend per post naar de Nieuwe Noorder sturen.

Aanvraag begraving 2016

Aanvraag crematie 2016

Aanvraag begraving dorpskerkhoven

Verzoek overschrijven naar nieuwe rechthebbende

Aanvraag overschrijven na overlijden rechthebbende

Toestemming openen van en begraven in particulier graf en samenvoegen in particulier graf

2014-1-6 brief naar uitvaartondernemers alg info

Muziek kiezen voor uw speellijst

Maak uw eigen filmbestand met Windows Movie Maker

Comments are closed.