Opknappen paden & park van De Nieuwe Noorder

Vanaf 1 december 2022 wordt gewerkt aan paden en het park van De Nieuwe Noorder.   

Het team van De Nieuwe Noorder werkt aan het mooier maken van het gedenkpark en het opknappen van de paden. Het werk vindt stap voor stap plaats, naast het dagelijkse werk.

Wat gaat er gebeuren?

Sommige paden op de begraafplaats zijn in slechte conditie. Hierdoor ontstaan kuilen en bij regenachtig weer ontstaat er overlast voor nabestaanden en bezoekers. De paden worden daarom opgeknapt. Het grind van de paden wordt waar nodig opgesloten en de grasstrook opgehoogd.

Bij sommige graven nemen we contact op met de rechthebbenden. De graven worden daar waar nodig gesteld/ opgehoogd en eventueel teruggebracht naar de originele grootte. Ook worden struiken en bosschages die te ver doorgeschoten of aan het einde van hun levensduur zijn gesnoeid of vervangen.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 09:00 – 12:30 en van 13:30 -15:30 informeren bij kantoor of u kunt een e-mail sturen naar: denieuwenoorder@amsterdam.nl

Met vriendelijke groet,

Team De Nieuwe Noorder

Comments are closed.