Tuin voor Alle Zielen

Op woensdag 2 november 2022 herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Tussen 12.00 en 18.00 uur zijn nabestaanden van harte welkom op begraafplaatsen De Nieuwe Noorder en Ooster.

Het is een speciale middag voor mensen die recent iemand hebben verloren. Zij kunnen hun geliefde herdenken en een bloembol planten. Na de winter bloeit dan straks in de lente onze Tuin voor Alle Zielen.

Tuin voor Alle Zielen is een klein, groen en intiem herdenkingsmoment. Het is een geschenk van de gemeentelijke begraafplaatsen van Amsterdam. Alle vrijwilligers en medewerkers van de begraafplaatsen helpen mee.

U kunt op www.tuinvoorallezielen.nl ook een foto en de naam van uw overledene uploaden. Dit kan tot en met 30 oktober 2022. Als u toestemming geeft, is de foto straks te zien in de Tuin voor Alle Zielen.

Comments are closed.