Begraven voor onbepaalde tijd

Op 27 mei 2021 heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college van B&W om, na bijna 20 jaar, uitgifte van graven voor onbepaalde tijd opnieuw mogelijk te maken op De Nieuwe Noorder en De Nieuwe Ooster. Dit geldt niet alleen voor mensen die dit vanuit hun religie wensen, maar voor iedereen.

De werkgroep eeuwigdurende grafrust heeft met vertegenwoordigers van religieuze en niet- religieuze groeperingen gesproken over de behoefte te kunnen kiezen voor een eeuwigdurend graf  in Amsterdam. Naar aanleiding van deze brede maatschappelijke verkenning is artikel 8 van de beheersverordening van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria aangepast. Hierdoor wordt eeuwige grafrust mogelijk. U kunt een nieuw particulier graf voor onbepaalde tijd op naam te nemen. Als een graf niet meer wordt onderhouden zal uiteindelijk het monument verwijderd worden en de locatie ingezaaid met gras. De resten blijven liggen zolang de begraafplaats bestaat.

Om u een idee te geven van de kosten van een graf voor onbepaalde tijd op De Nieuwe Noorder ziet u hieronder een rekenvoorbeeld. Belangrijk te weten is dat de kosten in één keer moeten worden voldaan.

Particulier graf voor één overledene 
Begraven in particulier graf  €     840,-
Grafrecht € 55,- per jaar€  5.500,-
Onderhoudsbijdrage (min 10% korting i.v.m. afkoop langer dan 20 jaar)€   6750,-
Totaal€   13.090,-

Mocht u gebruik willen maken van de aula en/ of de koffiekamer en onze mogelijkheden voor catering, raadpleegt u dan de tarieventabel op https://www.denieuwenoorder.nl/download-documenten/

NB De bedragen zijn uitgezonderd de kosten die de uitvaartondernemer in rekening brengt zoals de kosten voor documenten burgerlijke stand, kist, vervoer, kaarten, advertentie, opbaring en verzorging overledene.

Voor bestaande graven wordt bekeken op welke locaties en tegen welke kosten het mogelijk wordt de grafrechten voor bepaalde tijd om te zetten naar grafrechten voor onbepaalde tijd. Dit wordt in de loop van 2021 door het college van B&W vastgelegd in nadere regelgeving ten aanzien van de uitvoering.

Comments are closed.