Fokker Herdenking; bombardementen juli 1943 d.d. 17 juli 2019

Bijgaand het programma van woensdag 17 juli 2019 voor de herdenking van de bombardementen op Amsterdam-Noord.
Mede namens het stadsdeel nodigen wij u hier voor uit.

Het programma bestaat dit jaar uit drie onderdelen;

10.00 uur Ontvangst met koffie en thee in de koffiekamer op de Nieuwe Noorder.

10.30 uur Presentatie in de aula aldaar,

11.00 uur Lopen naar het monument op de begraafplaats, de Last Post en de Kranslegging,

12.00 uur Koffietafel in café de Bult georganiseerd door Mariska van der Burgt van Studio VanderPek,

13.00 uur Wandelingen met onze gidsen langs de elf herdenkings-putdeksels.

Graag vooraf aanmelden of u aanwezig wilt zijn bij de herdenking, de koffietafel en/of de wandelingen in de middag.

In juli 1943 vielen bij aanvallen op de door de Duitsers bezette Fokker-fabrieken veruit de meeste bommen op de Van der Pekbuurt en de Vogelbuurt. Daarbij kwamen 205 bewoners van Noord om het leven terwijl velen gewond raakten en hun woningen verloren. Noord bleef geschokt, zwaar beschadigd en in chaos achter. De slachtoffers van die bombardementen worden ook dit jaar op woensdag 17 juli herdacht tijdens een bijeenkomst op de Nieuwe Noorder. De bijeenkomst start daar om 10 uur met koffie en thee en na een korte bijeenkomst in de aula volgt een wandeling naar het monument. Daar wordt een krans gelegd en een minuut stilte gehouden. De bijeenkomst wordt afgesloten met het blazen van de Last Post. Na afloop is er, voor wie dat willen, een koffietafel in Café De Bult, Mosveld 75. Daarna verzorgen onze gidsen begeleide wandelingen langs de elf herdenkings-putdeksels in de buurt die start bij de putdeksel op het Mosveld nabij café de Bult.

Allen die als nabestaanden en buurtgenoten van toen of als bewoners van nu stil willen staan bij wat er toen gebeurde, zijn welkom. Vertel elkaar de verhalen over toen, over de mensen die het leven verloren of over wat je zelf meemaakte in die julidagen en de jaren erna. 
U wordt verzocht u aan te melden bij Historisch Centrum Amsterdam Noord met een e-mail naar historischcentrum@xs4all.nl of via telefoonnummer 020-6328647. 
U kunt daar ook vragen stellen over vervoer.

Comments are closed.