Herdenking bombardementen, 17 juli 2023

Op maandag 17 juli 2023 worden de bombardementen op de Fokkerfabrieken in Amsterdam-Noord herdacht. Het is dan 80 jaar geleden dat honderden bommen van de geallieerden hun doel mistten en op de omliggende woonwijken terecht kwamen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette de Duitse bezetter de Fokkerfabrieken aan de Papaverweg in voor hun oorlogsindustrie. Fokker vormde daarmee een belangrijk doelwit voor de geallieerden. In 1943, met D-day in het vooruitzicht, werd het uitschakelen van die fabrieken van groot strategisch belang.

Zowel Amerikaanse als Engelse en Franse vliegers bombardeerden de Fokkerfabrieken. Van alle zware bommen die zij op 17, 25 en 28 juli uitwierpen raakten slechts negen hun doel, de rest kwam op de omliggende woonwijken in Amsterdam-Noord terecht.

Meer dan 200 mensen, merendeels Noorderlingen, verloren hun leven. Deze verschrikkelijke gebeurtenis blijft een gevoelig onderwerp, omdat het hier om geallieerde bommen, ofwel ‘friendly fire’ ging.

Herdenking bombardementen Fokkerfabriek

Wanneer: Maandag 17 juli 11:00 uur (inloop 10:30 uur)

Waar: De Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83, 1025 WH Amsterdam

Aanmelden kan via hcan@xs4all.nl

Foto: Vernielde huizen aan de even kant van de Fazantenweg, 17 juli 1943

Comments are closed.