Reacties op brieven over grafbedekking

Vijf jaar geleden zijn wij begonnen De Nieuwe Noorder begraafplaats aan de hand van een meerjarenplan op te knappen. Ons doel is van De Nieuwe Noorder een mooi en waardig gedenkpark te maken voor iedereen, dat weer jaren mee kan. Daarvoor doen wij ons best door onder andere de nieuwbouw, het aanleggen van een natuurpad, het plaatsen van extra banken en het verder opknappen van het park.

Om dit te kunnen doen, het park goed onderhouden, hebben wij per brief de medewerking gevraagd van enkele nabestaanden. In deze brief hebben zij het verzoek gekregen verzakte grafstenen weer recht te zetten en enkele zelf toegevoegde zaken aan graven te verwijderen. Volgens de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria Amsterdam is het onderhoud van de grafbedekking aan de rechthebbenden. Deze brief heeft echter wisselende reacties opgeroepen, zowel positieve als verontwaardigde. Wij betreuren het dat deze brief bij enkelen als niet tactvol is overgekomen, hiervoor bieden wij onze excuses aan.

Wij passen onze brieven hierop aan en nodigen iedereen die daar behoefte aan heeft uit voor een gesprek om gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing.

Beheersverordening: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria Amsterdam 2016

Comments are closed.