Aula

In 2012 is de Noorderbegraafplaats gemoderniseerd en uitgebreid met een crematorium, een rouwcentrum, een nieuwe aula en nieuwe kantoren. Deze ingrijpende nieuwbouw resulteerde ook in de naamsverandering tot De Nieuwe Noorder.

Nu fungeert de oude aula als wachtruimte, en vormt het middelpunt van de omliggende paviljoenen met het rouwcentrum, crematorium en kantoren. Kenmerkend voor de huidige aula zijn de halfgebogen, asymmetrische dakkappen waardoor het licht naar binnen stroomt

Bij een begrafenis wordt de overledene na de plechtigheid langs de achterliggende spiegelvijver naar zijn of haar laatste rustplaats begeleid.

Comments are closed.