Begraven voor onbepaalde tijd

Op 27 mei 2021 heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college van B&W om, na bijna 20 jaar, uitgifte van graven voor onbepaalde tijd opnieuw mogelijk te maken op De Nieuwe Noorder en De Nieuwe Ooster. Dit geldt niet alleen voor mensen die dit vanuit hun religie wensen, maar voor iedereen.

De werkgroep eeuwigdurende grafrust heeft met vertegenwoordigers van religieuze en niet- religieuze groeperingen gesproken over de behoefte te kunnen kiezen voor een eeuwigdurend graf  in Amsterdam. Naar aanleiding van deze brede maatschappelijke verkenning is artikel 8 van de beheersverordening van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria aangepast. Hierdoor wordt eeuwige grafrust mogelijk. U kunt een nieuw particulier graf voor onbepaalde tijd op naam te nemen. Als een graf niet meer wordt onderhouden zal uiteindelijk het monument verwijderd worden en de locatie ingezaaid met gras. De resten blijven liggen zolang de begraafplaats bestaat. De kosten vind u terug in onze tarieventabel:

Comments are closed.