Nieuws

DRAKA herdenking

Op zaterdag 4 mei 2024 om 10.00 uur vindt de herdenking van zeventien, tijdens de Tweede Wereldoorlog gestorven, DRAKA medewerkers plaats. De herdenking vindt plaats bij het DRAKA oorlogsmonument. Lees verder

Tuin voor Alle Zielen

Op woensdag 1 november 2023 werden de overledenen van het afgelopen jaar en langer geleden herdacht. Ongeveer 350 nabestaanden plantten een bolletje in het gedenkpark. Lees verder

Rondleiding op De Nieuwe Noorder

Zondag 3 september om 11.00 uur, rondleiding door Thea Burggraaf Lees verder

Opknappen paden & park van De Nieuwe Noorder

Vanaf 1 december 2022 wordt gewerkt aan paden en het park van De Nieuwe Noorder.    Het team van De Nieuwe Noorder werkt aan het mooier maken van het gedenkpark en het opknappen van de paden. Het werk vindt stap … Lees verder

Herdenking bombardementen, 17 juli 2023

Op maandag 17 juli vanaf 10.30 uur vindt de herdenking van de slachtoffers van de bombardementen van juli 1943 plaats. Lees verder

COVID-19

De gemeentelijke begraafplaatsen zien toe op naleving van de richtlijnen van de Rijksoverheid in verband met het corona virus. De anderhalve meter is niet meer bepalend voor het maximale aantal gasten in onze gebouwen. Dat betekent dat er 100 + gasten welkom zijn in de aula en de koffiekamer. Lees verder

Aanleveren muziek, beeld en mogelijkheid Livestream

De Nieuwe Noorder heeft een nieuw, modern Audio / Video systeem, waarin nabestaanden zelfstandig of samen met hun uitvaartondernemer online een programma met muziek, foto’s en video’s voor een uitvaartplechtigheid kunnen vormgeven. Lees verder

Begraven voor onbepaalde tijd

Op 27 mei 2021 heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college van B&W om, na bijna 20 jaar, uitgifte van graven voor onbepaalde tijd opnieuw mogelijk te maken op De Nieuwe Noorder en De Nieuwe Ooster. Dit geldt niet alleen voor mensen die dit vanuit hun religie wensen, maar voor iedereen. Lees verder