Nieuws

Opknappen paden & park van De Nieuwe Noorder

Vanaf 1 december 2022 wordt gewerkt aan paden en het park van De Nieuwe Noorder.    Sommige paden op de begraafplaats zijn in slechte conditie. Hierdoor ontstaat overlast voor nabestaanden en bezoekers. Er zullen werkzaamheden worden uitgevoerd op deze paden … Lees verder

COVID-19

De gemeentelijke begraafplaatsen zien toe op naleving van de richtlijnen van de Rijksoverheid in verband met het corona virus. De anderhalve meter is niet meer bepalend voor het maximale aantal gasten in onze gebouwen. Dat betekent dat er 100 + gasten welkom zijn in de aula en de koffiekamer. Lees verder

Aanleveren muziek, beeld en mogelijkheid Livestream

De Nieuwe Noorder heeft een nieuw, modern Audio / Video systeem, waarin nabestaanden zelfstandig of samen met hun uitvaartondernemer online een programma met muziek, foto’s en video’s voor een uitvaartplechtigheid kunnen vormgeven. Lees verder

Begraven voor onbepaalde tijd

Op 27 mei 2021 heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college van B&W om, na bijna 20 jaar, uitgifte van graven voor onbepaalde tijd opnieuw mogelijk te maken op De Nieuwe Noorder en De Nieuwe Ooster. Dit geldt niet alleen voor mensen die dit vanuit hun religie wensen, maar voor iedereen. Lees verder