Nieuws

COVID-19

De gemeentelijke begraafplaatsen zien toe op strikte naleving van de richtlijnen van het RIVM in verband met het corona virus. Er zijn maximaal 35 bezoekers welkom tijdens een uitvaart met condoleance na afloop. Lees verder

Aanleveren muziek, beeld en mogelijkheid Livestream

De Nieuwe Noorder heeft vanaf maandag 15 juni 2020 een vernieuwde website voor uitvaartondernemers en nabestaanden. Men kan online een programma met muziek, foto’s en video’s voor een plechtigheid samenstellen. Via deze website kunt u de plechtigheid conform de wensen … Lees verder

Begraven voor onbepaalde tijd

Op 27 mei 2021 heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college van B&W om, na bijna 20 jaar, uitgifte van graven voor onbepaalde tijd opnieuw mogelijk te maken op De Nieuwe Noorder en De Nieuwe Ooster. Dit geldt niet alleen voor mensen die dit vanuit hun religie wensen, maar voor iedereen. Lees verder