Natuur

De Nieuwe Noorder vormt een oase van groen, water en rust. Windsingels, laanbomen, heesters, hagen, diverse planten, vijvers en groenstroken rond de grafvelden maken van De Nieuwe Noorder een natuurlijke, rustgevende omgeving, die nabestaanden en bezoekers alle ruimte biedt voor contemplatie en bezinning.

Meer dan alleen een begraafplaats is De Nieuwe Noorder een schitterend park dat ook fungeert als kraamkamer en fourageergebied voor talloze vogels.

Enkele jaren geleden zijn op het gedenkpark ecologische gebieden ingericht. De gevarieerde vegetatie van bomen, struiken en planten trekt veel dieren aan, zoals drie soorten vleermuizen en een grote diversiteit aan vogels, waaronder de ijsvogel. Sinds kort telt het gedenkpark ook enkele bijenkasten.

Comments are closed.