Bomenwandeling

De Nieuwe Noorder vormt een oase van groen, water en rust. Windsingels, laanbomen, heesters, hagen, diverse planten, vijvers en groenstroken rond de grafvelden maken van De Nieuwe Noorder een natuurlijke, rustgevende omgeving, die nabestaanden en bezoekers alle ruimte biedt voor contemplatie en bezinning.

Meer dan alleen een begraafplaats is De Nieuwe Noorder een schitterend park dat ook fungeert als kraamkamer en fourageergebied voor talloze vogelsoorten.

Voormalig beheerder Karel de Beurs stelde aan de hand van de vele bijzondere bomen een wandelroute samen, met beschrijvingen van de meest unieke exemplaren. Veel bomen op de begraafplaats zijn voorzien van bordjes met hun Latijnse namen.

Helaas verdwenen vanwege de aanleg van de nieuwbouw in 2012 een aantal bomen. De bomenwandeling is dan ook niet meer geheel intact. Toch kunt u aan de hand van de door De Beurs uitgestippelde route nog heel veel bijzondere exemplaren ontdekken. Door nieuwe aanplant en onderhoud blijft De Nieuwe Noorder zich profileren als terrein met een grote verscheidenheid aan natuurschoon.

Download de bomenwandeling

Comments are closed.