Richtlijnen graven

De inrichting van het graf

De Nieuwe Noorder biedt veel mogelijkheden voor een individuele aankleding van het graf. Een voormalige chauffeur kreeg een bord van een bushalte op haar graf. En een klein standbeeld van volkszanger André Hazes staat er. Veel is mogelijk, al is voor de uitvoering wel toestemming vooraf vereist.

Voor algemene graven geldt een maximum afmeting van 55×42 centimeter. Het gaat daarbij om liggende gedenkstenen, maar op aanvraag is ook een staande zerk mogelijk. Voor particuliere graven is de maximale hoogte 1.20 meter vanaf het maaiveld, dit is inclusief band, de breedte 1.00 meter en lengte 2.00 meter. In sommige grafvakken gelden aparte maten. Informeer bij de administratie welke regels hiervoor gelden. De afmetingen van een kindergraf bedragen standaard 0.80 × 1.00 meter; hoogte naar verhouding.

De graven op de dorpskerkhoven mogen 1.90 m lang, 080 breed en 1.00 meter hoog zijn.

Bij begraven daalt de kist traditioneel met touwen af. Er kan wel gebruik gemaakt worden van een graflift, dit kunt u een dag voor de dienst doorgeven aan de administratie van De Nieuwe Noorder.

Aanvraag grafbordje

Het grafbordje dat de Nieuwe Noorder verstrekt voor op een gedenkplek kan op aanvraag besteld worden. Het bordje wordt geplaatst op een algemeen graf, nieuw particulier graf, urn, urntuin, urnnis en urnkelder.

Aan het bordje kunnen geen rechten worden ontleend.

Het ophogen van een graf, het rechtzetten van grafstenen en diverse werkzaamheden op een graf is op aanvraag omdat hier kosten aan zijn verbonden.

Comments are closed.