Download documenten

Tarieven

Tarieventabel De Nieuwe Noorder 2019

Consumptietarieven 2019 DNN

Verordeningen

In de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria Amsterdam 2016” staan de huis-, tuin- en keukenregels die van toepassing zijn op de gemeentelijk begraafplaatsen en crematoria

In de “Heffingsverordening Lijkbezorgingsrechten 2018” staan de regels voor de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria.

Het formulier Aanvraag-vergunning-gedenktekens kunt u downloaden en invullen, en ondertekend per post naar de Nieuwe Noorder sturen.

DNN formulier Aanvraag voor begraving

DNN formulier Aanvraag voor crematie

DNN formulier Verzoek tot overschrijven naar nieuwe RH

DNN formulier Wijziging RH

DNN formulier Machitging voor begraven in een BE graf

DNN Formulier Machtiging voor begraven bijzetten of verstrooien in of op het graf

DNN formulier Tenaamstelling RH

DNN Formulier Aanvraag opgraven en herbegraven of opgraven en cremeren

Muziek kiezen voor uw speellijst

Comments are closed.