Missie

De Nieuwe Noorder
De Nieuwe Noorder verzorgt begrafenissen, crematies, asbijzettingen en verstrooiingen. Bij het werkgebied horen ook de dorpskerkhoven van Buiksloot, Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp.

De Nieuwe Noorder is een prachtig groen gedenkpark voor alle Noordamsterdammers en iedereen die zich met Amsterdam verbonden voelt.

Uw wensen staan centraal
Met een klein team medewerkers vormt De Nieuwe Noorder een klantvriendelijke organisatie. Gastvrijheid, keuzevrijheid en zorgvuldig en betrouwbaar handelen staan voorop. Kwaliteit van dienstverlening is vanzelfsprekend. Heeft u ondanks ons oprecht handelen toch op- of aanmerkingen, maak deze dan kenbaar naar ons.

De gemeentelijke begraafplaatsen De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder werken nauw samen en streven ernaar, zonder winstoogmerk, de wensen en vrije keuze van de nabestaanden te realiseren.

Comments are closed.