Media en De Nieuwe Noorder

Media en De Nieuwe Noorder

Bent u als vertegenwoordiger van de media op zoek naar informatie of beeldmateriaal? Neem dan contact op met het secretariaat van De Nieuwe Noorder, 020-2529800 of via de email, denieuwenoorder@amsterdam.nl

Niet alle aanvragen voor televisie- of filmopnames kunnen in behandeling worden genomen. Als uw verzoek aan één van de volgende voorwaarden voldoet kunt u minimaal twee weken van tevoren contact met ons opnemen:

  • de opnames dienen een educatief doel
  • de opnames gaan over een overledene die op De Nieuwe Noorder of op een van dorpskerkhoven rond landelijk Noord begraven of gecremeerd is.
  • de opnames brengen het gemeentelijk karakter van onze organisatie tot uitdrukking

Voor opnames van uitvaartplechtigheden is toestemming van de nabestaanden noodzakelijk. Deze verzoeken lopen via de betrokken uitvaartondernemer. De termijn van twee weken is hierbij uiteraard niet van toepassing.

Contact via: Secretariaat De Nieuwe Noorder denieuwenoorder@amsterdam.nl telefoon 020-2529800.

Studie opdrachten

Studenten communicatie of studenten van de foto- of filmacademie en andere opleidingen kunnen hun verzoek goed onderbouwd, per mail, minimaal twee weken van te voren indienen bij denieuwenoorder@amsterdam.nl

De meeste verzoeken kunnen wij helaas niet honoreren omdat wij het belangrijk vinden de rust in het gedenkpark te waarborgen. De Nieuwe Noorder is een kleinere begraafplaats met één ingang, waar dagelijks diensten zijn.

Comments are closed.