Soorten graven

Het algemene graf
Dit graf wordt gedeeld door meerdere personen die geen familiebanden hebben. Maximaal worden er drie personen in een algemeen graf begraven. De huurtermijn bedraagt tien jaar en verlenging is niet mogelijk.

Na het verstrijken van deze periode worden de stoffelijke resten overgebracht naar het ossuarium, de beenderkuil. Als nabestaande kunt u uiteraard besluiten tot herbegraven in een particulier graf of de resten laten cremeren.

Het particuliere graf
Eeuwigdurende grafrechten geven algemene begraafplaatsen tegenwoordig niet meer uit. Bij een particulier graf huurt u een graf voor de duur van twintig jaar. In een particulier graf kunnen meerdere personen worden begraven. Hierbij geldt een maximum van drie overledenen. Vaak betreft het dan een familiegraf. Er kunnen ook drie asbussen worden bijgezet.

Na het verstrijken van de termijn kunt u als nabestaande besluiten het graf te laten ruimen of de termijn te verlengen met een periode van minimaal vijf tot een maximum van twintig jaar. Verzoeken hiertoe moet u twee maanden voor het verstrijken van de termijn schriftelijk indienen.

Grafkelder
Betekent de keuze voor een particulier graf dat de kist onder de aarde wordt bedolven, een alternatief is de keuze voor de aanleg van een grafkelder. Het stoffelijk overschot blijft dan intact. Net als voor een regulier particulier graf gelden voor de aanleg van een grafkelder dezelfde bepalingen voor de verlenging, ruiming en eventuele plaatsing van asbussen.

Bovengronds begraven
Als derde optie kunt u kiezen voor bovengronds begraven, zoals dat in mediterrane en Zuid-Amerikaanse landen bestaat. De Nieuwe Noorder is de enige Amsterdamse begraafplaats die de mogelijkheid biedt van een bovengronds graf. Meer dan aanvankelijk verwacht, blijken mensen hiervoor steeds vaker te kiezen.

Een graf op één van de zeven dorpskerkhoven
De Nieuwe Noorder beheert ook zeven dorpskerkhoven. Deze zijn in Buiksloot, Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp. Het zijn kleine, intieme begraafplaatsen die rond de kerk liggen.

Nog altijd biedt De Nieuwe Noorder mensen de mogelijkheid zich op één van deze zeven dorpskerkhoven te laten begraven. Wel geldt daarbij als restrictie dat zij een nauwe band hebben met de betreffende gemeente, aangezien de ruimte op deze begraafplaatsen beperkt is.

Comments are closed.