Wegomleiding De Nieuwe Noorder

M.i.v. Januari 2023 is de H.M. Terwogtweg van tijd tot tijd afgesloten i.v.m. bomenkap.

Er kan omgereden worden via het J.H. Hisgenpad:

Via de Elzenhagensingel niet de 1e naar rechts maar rechtdoor rijden en de 2e rechts nemen.

Er zullen bewegwijzeringsborden staan, voor meer informatie:

https://www.amsterdam.nl/projecten/elzenhagen-zuid/nieuws/bomen-kappen-elzenhagen-zuid/

Comments are closed.